سفارش تایپ ، ترجمه ، تحقیق و ...ویژه دانشجویان پزشکی

ثبت نام کارفرما عضویت تایپیست

مدنویس چگونه کار میکند؟

ارسال پروژه هایی که میخواهید ما برای شما به اتمام برسانیم

مرور پروفایل ها،بازبینی ها، سپس استخدام موردعلاقه ها و ارسال پروژه

استفاده از مدنویس برای گفتگو و اشتراک فایل ها

ما مواظب پول شما خواهیم بود و تا تایید کار هزینه آن پرداخت نخواهد شد

یافتن تایپیست های مناسب برای پروژه های شما

فهرست آخرین پروژه ها

شنیدن آنچه که مشتریان ما می گویند

کارفرمای عزیز برای ارسال پروژه خودتون نیاز به تهیه یکی از پکیج های زیر دارید

10000تومان

برای 5 روز

پایه

با این بسته شما قادر به ارسال ۳ پروژه خواهید بود که ۵ روز در سایت نمایش داده خواهد شد

ثبت نام

17000تومان

برای 21 روز

استاندارد

با این بسته شما قادر به ارسال ۱۵ پروژه خواهید بود که ۲۱ روز در سایت نمایش داده خواهد شد

ثبت نام

20000تومان

برای 30 روز

حرفه ای

با این بسته شما قادر به ارسال ۳۰ پروژه خواهید بود که ۳۰ روز در سایت نمایش داده خواهد شد

ثبت نام

به شغل احتیاج دارید! به جمع تایپیست های ما بپیوندید

شروع به کار